Αρχική σελίδα   |   H Εταιρία  
 
Ελληνικά   English  
 

Sitemap

Ο χάρτης της ιστοσελίδας μας

Η εταιρία Κατηγορίες προϊόντων
Αρχική σελίδα
Προφίλ εταιρίας
Καριέρα
Συνεργασίες - πελάτες
Επικοινωνία
Προϊόντα
Όροι χρήσης
Λύσεις FTTH (Fiber To The Home)
    Ζεύκτες-διαχωριστές
        SFT singlemode ζεύκτες/διαχωριστές
            Είσοδος: 1 μήκoς κύματος εύρους 1270-1630 nm (CWDM μήκη κύματος)
                Θύρες: 01x02
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 1% :99%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 10% :90%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 20% :80%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 30% :70%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 40% :60%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 5% :95%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 50% :50%
                Θύρες: 02x02
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 1% :99%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 10% :90%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 20% :80%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 30% :70%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 40% :60%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 5% :95%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 50% :50%
            Είσοδος: 2 μήκη κύματος (1310 ± 40nm και 1510 ± 80nm)
                Θύρες: 01x02
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 1% :99%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 10% :90%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 20% :80%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 30% :70%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 40% :60%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 5% :95%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 50% :50%
                Θύρες: 02x02
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 1% :99%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 10% :90%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 20% :80%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 30% :70%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 40% :60%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 5% :95%
                    Λόγος ζεύξης/διαχωρισμού: 50% :50%
        SFT-P 1xN επίπεδος οπτικός διαχωριστής
        SFΜ multimode ζεύκτες/διαχωριστές
            Ίνες multimode 50/125, 1300 nm
                Θύρες: 01x04
                Θύρες: 01x08
                Θύρες: 01x16
            Ίνες multimode 50/125, 850 nm
                Θύρες: 01x04
                Θύρες: 01x08
                Θύρες: 01x16
            Ίνες multimode 62.5/125, 1300 nm
                Θύρες: 01x04
                Θύρες: 01x08
                Θύρες: 01x16
            Ίνες multimode 62.5/125, 850 nm
                Θύρες: 01x04
                Θύρες: 01x08
                Θύρες: 01x16
    Κουτιά τερματισμού και διανομής για δίκτυα FTTH
    Πολυπλέκτες διαίρεσης μήκους κύματος (WDM)
        SFW-3, singlemode WDM πολυπλέκτης τριών καναλιών (1310/1490/1550 nm)
        Σειρά SFW - πολυπλέκτες 2 καναλιών
            Kλάσης C, μήκη κύματος 1310/1550 nm
            Kλάσης C, μήκη κύματος 1480/1550 nm
            Kλάσης D, μήκη κύματος 1310/1550 nm
            Kλάσης D, μήκη κύματος 1480/1550 nm
            Kλάσης E, μήκη κύματος 1310/1550 nm
            Kλάσης E, μήκη κύματος 1480/1550 nm
        Σειρά SFW-D, μονάδες DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexers)
            Άποπολυπλέκτες (DEMUX)
                Διάστημα διαχωρισμού καναλιών: 100GHz
                Διάστημα διαχωρισμού καναλιών: 200GHz
            Πολυπλέκτες (MUX)
                Διάστημα διαχωρισμού καναλιών: 100GHz
                Διάστημα διαχωρισμού καναλιών: 200GHz
Λύσεις Κέντρων δεδομένων
    ΚVM και κονσόλες
    Καμπίνες και εξοπλισμός
        Έξυπνα πολύμπριζα
            Basic
        Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου
        Ψύξη IT
            Άμεση ψύξη ικριώματος (πλευρική ψύξη)
            Σύστημα απόρριψης ζεστού αέρα
            Ψύξη σε σειρά (σε περιορισμένο διάδρομο)
    Προϊόντα οπτικών ινών
        Σύστημα καλωδίωσης MPO
            Δέσμη καλωδίων MPO
                1 μέτρο
                10 μέτρα
                2 μέτρα
                3 μέτρα
                5 μέτρα
            Οπτικοί διανεμητές
                Aπό MPO σε SC duplex
                Από MPO σε LC duplex
                Από ΜPO σε LC quad
            Προτερματισμένα καλώδια MPO
                1 μέτρo
                10 μέτρα
                100 μέτρα
                15 μέτρα
                2 μέτρα
                20 μέτρα
                25 μέτρα
                3 μέτρα
                30 μέτρα
                35 μέτρα
                40 μέτρα
                5 μέτρα
                50 μέτρα
                60 μέτρα
                70 μέτρα
                80 μέτρα
                90 μέτρα
    Προϊόντα χαλκού
        Standard
        Κατά παραγγελία
Προϊόντα Βιομηχανικού Τύπου
    Προϊόντα οπτικών ινών βιομηχανικού τύπου
        Eξαρτήματα καλωδίωσης
            2SC IP67
                Koννέκτορες ΙP67 τύπου 2xSC
                Αξεσουάρ για πρίζες επιφανειακής τοποθέτησης IP66
                Πρίζες 2xSC IP67
            Eπίτοιχα κουτιά και κουτιά συγκόλλησης οπτικών ινών
            Έκδοση 1
                Eισαγωγείς διαφραγμάτων οπτικων ινών τύπου 2SC/SC-RJ
                Βύσματα οπτικών ινών έκδοση 1
                    2 SC με μεταλλικό περίβλημα
                    2 SC με πλαστικό περίβλημα
                    LC duplex με μεταλλικό περίβλημα
                    LC duplex με πλαστικό περίβλημα
                Διαφράγματα οπτικών ινών έκδοσης 1
                    Mε μεταλλικό περίβλημα
                    Mε πλαστικό περίβλημα
                Εισαγωγείς διαφραγμάτων οπτικών ινών τύπου LC duplex
                Εισαγωγείς καλωδίων οπτικών ινών τύπου 2SC
                Εισαγωγείς καλωδίων οπτικών ινών τύπου LC duplex
            Έκδοση 14
                Βύσματα οπτικών ινών έκδοση 14
                    Τύπου 2SC
                    Τύπου LC duplex
                Διαφράγματα οπτικών ινών έκδοσης 14
                    LC duplex
                    SC-RJ
            Έκδοση 4
                Βύσματα οπτικών ινών έκδοση 4
                    Tύπου 2SC
                Διαφράγματα οπτικών ινών έκδοσης 4
        Πρίζες IP44
    Προϊόντα χαλκού βιομηχανικού τύπου
        Eξαρτήματα καλωδίωσης
            Oμφαλοί STX IP65
            Έκδοση 1
                Bύσματα RJ 45 έκδοση 1
                Kενά διαφράγματα έκδοσης 1
                RJ45 διαφράγματα έκδοσης 1
                RJ45 ομφαλοί/ομφαλοί ζεύξης έκδοσης 1, για τοποθέτηση σε διάφραγμα
                Εισαγωγείς - βύσματα RJ45, έκδοση 1
                Καλύμματα βυσμάτων έκδοση 1
                Πρίζες με διαφράγματα έκδοση 1
                Προστατευτικό καπάκι βύσματος έκδοση 1
                Προστατευτικό καπάκι διαφράγματος έκδοση 1
                Χρωματικός κώδικας
            Έκδοση 14
                Καπάκια προστασίας
                Πρίζες με διάφραγμα
            Έκδοση 4
                RJ45 διαφράγματα έκδοση 4
                Βύσματα RJ45 έκδοση 4
                Βύσματα τοποθέτησης RJ45 έκδοσης 4
                Καλύμματα βυσμάτων έκδοσης 4
                Καλύμματα διαφραγμάτων έκδοση 4
                Πρίζες με διαφράγματα έκδοση 4
                Προστατευτικό καπάκι βύσματος έκδοση 4
                Προστατευτικό καπάκι διαφράγματος έκδοση 4
            Έκδοση 5
                RJ45 διαφράγματα έκδοση 5
                Βύσματα RJ45 έκδοση 5
                Καλύμματα βυσμάτων έκδοσης 5
                Καλύμματα διαφραγμάτων έκδοση 5
                Πρίζες με διαφράγματα έκδοση 5
                Προστατευτικό καπάκι βύσματος έκδοση 5
                Προστατευτικό καπάκι διαφράγματος έκδοση 5
            Έκδοση 6
                Βύσμα RJ45 έκδοσης 6
                Διαφράγματα έκδοσης 6
                Κενά διαφράγματα IP67, έκδοση 6
                Πρίζες έκδοσης 6 Cat.6
                Σφιγκτήρες για το RJ45 Βύσμα έκδοσης 6
        Πρίζες IP44
        Πρίζες IP67
        Προτερματισμένα καλώδια RJ45 για βιομηχανικές εφαρμογές
            S/FTP Cat.7 (PUR)
                Κλάση προστασίας ΙP20-IP20
                Κλάση προστασίας ΙP20-IP67
                Κλάση προστασίας ΙP67-IP67
            S/FTP Cat.7 (PVC)
                Κλάση προστασίας ΙP20-IP20
                Κλάση προστασίας ΙP20-IP67
                Κλάση προστασίας ΙP67-IP67
            SF/UTP Cat.5 (PUR)
                Κλάση προστασίας ΙP20-IP20
                Κλάση προστασίας ΙP20-IP67
                Κλάση προστασίας ΙP67-IP67
            SF/UTP Cat.5 (PVC)
                Κλάση προστασίας ΙP20-IP20
                Κλάση προστασίας ΙP20-IP67
                Κλάση προστασίας ΙP67-IP67
Προϊόντα δικτύου οπτικών ινών
    Eπίτοιχα κουτιά και κουτιά συγκόλλησης για οπτικές ίνες
        Aξεσουάρ για κουτιά συγκόλλησης και επίτοιχα κουτιά οπτικών ινών
            Αντάπτορες και αξεσουάρ
            Πλάκες διανομής για κουτιά συγκόλλησης και επίτοιχα κουτιά οπτικών ινών
            Σφιγκτήρες καλωδίων
        Κουτιά συγκόλλησης compact και IP66 S
    Oπτικοί πομποδέκτες (transceivers)
        1062.5/2125 Mbps οπτικός πομποδέκτης (transceiver)
            Μονάδες SFP CWDM
            Μονάδες SFP DWDM
        10Gbps οπτικός πομποδέκτης (transceiver)
            Πομποδέκτες X2
            Πομποδέκτες XENPAK
            Πομποδέκτες XFP
        1Gbps SFP οπτικός πομποδέκτης (transceiver)
            Τύπος ίνας: Multimode 850nm
            Τύπος ίνας: singlemode 1310nm
            Τύπος ίνας: singlemode 1550nm
    Εργαλεία τερματισμού και αξεσουάρ
        Aξεσουάρ για Σετ εργαλείων τερματισμού
        Video μικροσκόπιο ViewConn Plus
        Σετ εργαλείων τερματισμού
        Σετ εργαλείων τερματισμού για ίνες POF
    καλωδιοουρές οπτικών ινών
        Koνέκτορας τύπου ST
        Kονέκτορας τύπου E2000
        Kονέκτορας τύπου FC
        Kονέκτορας τύπου SC
        Κονέκτορας τύπου LC
    Μετατροπείς πολυμέσων με τροφοδοσία
        CS-10G, αυτόνομος 10G μετατροπέας πολυμέσων Ethernet
        CS-110 μετατροπείς πολυμέσων
            Μετατροπείς SM και MM - ζεύγος ινών
                MM 1300 nm (LED)
                MM 850 nm (VCSEL)
                SM 1310 nm
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 30Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 40Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 50Km
                SM 1550 nm
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 120Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 30Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 40Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 50Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 80Km
                Μήκη κύματος πολυπλεγμένα κατά CWDM (coarse wavelength division multiplexing)
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 120Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 30Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 40Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 50Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 80Km
            Μετατροπείς WDM - μονή ίνα
                WDM 1310 TX
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 20Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 30Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 40Km
                WDM 1550 TX
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 20Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 30Km
                    Μέγιστη απόσταση διασύνδεσης: 40Km
        CS-1300 μετατροπέας πολυμέσων SFP
            LC transceiver, μήκος κύματος: 1310 TX/1550 RX
                Με SFP μονάδα
                Χωρίς SFP μονάδα
            Mήκος κύματος: 1310nm
                Με SFP μονάδα
                Χωρίς SFP μονάδα
            Mήκος κύματος: 1550nm
                Με SFP μονάδα
                Χωρίς SFP μονάδα
        CS-POF μετατροπέας πολυμέσων
        FVC-100 Mετατροπέας video-fiber
        Mεταλλικό κυτίο 2U CRM-2500, για την τοποθέτηση μετατροπέων πολυμέσων
            Έκδοση light
            Πλήρης έκδοση
        Μεταλλικό κυτίο CRM-2800B 2U για τοποθέτηση μετατροπέων πολυμέσων
    Πάνελ διανομής οπτικών ινών
        Mίνι διανομέας FO-RJ45
        Αντάπτορες και αξεσουάρ
        Πάνελ τερματισμού οπτικών ινών
    Πρίζες για οπτικές ίνες
    Προτερματισμένα καλώδια οπτικών ινών
        Oπτικά καλώδια/αντάπτορες duplex
            Duplex καλώδια από 2xST σε 2xE2000
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Duplex καλώδια από 2xST σε 2xSC
            Duplex καλώδια από 2xST σε LC duplex
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Duplex καλώδια από 2xST σε MT-RJ θηλυκό
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62.5/125 OM1
            Duplex καλώδια από 2xST σε SC duplex
                Tύπος ίνας: G50/125 ΟM2
                Τύπος ίνας: E9/125 OS2
                Τύπος ίνας: G50/125 ΟM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Duplex καλώδια από LC duplex σε 2xE2000
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Duplex καλώδια από LC duplex σε SC duplex
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Duplex καλώδια από SC duplex (με σφιγκτήρα για ευέλικτη A / B ρύθμιση) σε MT-RJ θηλυκό
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Duplex καλώδια από SC duplex σε 2xE2000
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Duplex καλώδια από SC duplex σε MT-RJ θηλυκό
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
        Οπτικά duplex προτερματισμένα καλώδια
            Με κονέκτορες τύπου E2000
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2, κονέκτορες: E2000/APC
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G50/125 OM4
            Με κονέκτορες τύπου E2000 compact (duplex)
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Με κονέκτορες τύπου LC duplex
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G50/125 OM4
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Με κονέκτορες τύπου SC
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2, κονέκτορες: SC/APC
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Με κονέκτορες τύπου SC duplex
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
            Με κονέκτορες τύπου ST
                Τύπος ίνας: E9/125 ΟS2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM2
                Τύπος ίνας: G50/125 OM3
                Τύπος ίνας: G62,5/125 ΟM1
    Σύνδεσμοι οπτικών καλωδίων
        Avτάπτορας F-SMA
        Avτάπτορας FC-PC
        Aντάπτορας DIN
        Aντάπτορες MT-RJ
        Aντάπτορες ST/SC
        Koνέκτορες SC
            Bύσματα SC
                SC duplex
                SC simplex
                SC STX IP20
                STX IP20 SC-RJ
                Σφιγκτήρες STX
            Αντάπτορες SC
                SC duplex
                SC simplex
        Αντάπτορες Ε2000
            E2000
            E2000 compact
        Εξασθενητές σήματος
        Κονέκτορες LC
            Aντάπτορες LC
                LC duplex
                LC quad
            Βύσματα LC
        Κονέκτορες ST
            Aντάπτορες ST
            Bύσματα ST
    Συσκευές ελέγχου οπτικών δικτύων
        HSO-04 σετ ομιλίας
        VSP-03 στυλό - δίοδος laser
        Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων SmartProtocol
        Σειρά 800 & μετρητές οπτικής ισχύος μικρού μεγέθους
            LS-800 οπτική φωτεινή πηγή
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/APC, με αντάπτορα FC
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/APC, με αντάπτορα SC
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/APC, με μη αφαιρούμενο αντάπτορα LC/APC
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/APC, με μη αφαιρούμενο αντάπτορα LC/PC
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/APC, χωρίς αντάπτορες
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/PC, με αντάπτορα FC
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/PC, με αντάπτορα SC
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/PC, με αντάπτορα ST
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/PC, με μη αφαιρούμενο αντάπτορα LC/APC
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/PC, με μη αφαιρούμενο αντάπτορα LC/PC
                Είδος μεταλλικού κρίκου: 2.5/PC, χωρίς αντάπτορες
            PM 212 μικρού μεγέθους μετρητής οπτικής ισχύος
            Οπτικός μετρητής ισχύος PM-800
            Σειρά OFA-420, οπτικός εξασθενητής
        Σειρά FTTX
            LS-830 FTTX οπτική πηγή
            OFT-820 σετ ελέγχου απωλειών
            OFT-820 σετ ελέγχου απωλειών για ίνες POF
            Oπτικός μετρητής ισχύος PM-830 FTTX
Προϊόντα καλωδίωσης χαλκού
    Mονάδες σύνδεσης Cat.7
    Αντάπτορες ISDN-LAN
        Αντάπτορες ISDN
        Αντάπτορες LAN
    Καλώδια εγκατάστασης
        FTP
        UTP
    Πάνελ διανομής
        Modular
            Λύσεις 19"
            Λύσεις για μικρά δίκτυα
            Ομφαλοί - RJ45
                Εργαλείο για τοποθέτηση ομφαλών ΑΜJ/UMJ
                Με θωράκιση
                Χωρίς θωράκιση
            Ομφαλοί ζεύξης
                Με θωράκιση
                Χωρίς θωράκιση
        standard με τυπωμένο κύκλωμα
            Λύσεις για μικρά δίκτυα
                Με θωράκιση
                Χωρίς θωράκιση
            Πάνελ διανομής ISDN
            Πάνελ διανομής δεδομένων
                Με θωράκιση
                Χωρίς θωράκιση
    Πρίζες
        Eργαλεία και αξεσουάρ για πρίζες
        Modular
            Oμφαλοί - RJ45
                Εργαλείο για τοποθέτηση ομφαλών ΑΜJ/UMJ
                Με θωράκιση
                Χωρίς θωράκιση
            Ομφαλοί ζεύξης
                Με θωράκιση
                Χωρίς θωράκιση
            Πλαίσια επίτοιχης τοποθέτησης
            Πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης
        Standard
            Πλαίσια επίτοιχης τοποθέτησης
            Πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης
    Προτερματισμένα καλώδια - Patch cords
        Βύσματα RJ45 και καλύμματα βυσμάτων για προτερματισμένα καλώδια
            Bύσματα RJ45
            Kαλύμματα βυσμάτων RJ45
                Kαλύματα βυσμάτων RJ45 για τα 002.02.PC0047-002.02.PC0046, Ø 6.0 mm
                Kαλύματα βυσμάτων RJ45 για τα 002.02.PC0047-002.02.PC0046, Ø 6.3 mm
                Kαλύματα βυσμάτων RJ45 για το 002.02.PC0048, Ø 5.5 mm
                Kαλύμματα βυσμάτων RJ45 για το 002.02.PC0046, Ø 7.0 mm
        Θωρακισμένα
            Kατηγορία 7 - S/FTP (LSZH)
            Καλώδιο crossover Cat.6A, S/FTP, LSZH
                Γκρί
                Κόκκινο
            Κατηγορία 5e - F/UTP (LSZH)
                Γκρί
                Κίτρινο
                Κόκκινο
                Μαύρο
                Μπλέ
                Πράσινο
            Κατηγορία 5e - F/UTP (PVC)
                Γκρί
                Κίτρινο
                Κόκκινο
                Μαύρο
                Μπλέ
                Πράσινο
            Κατηγορία 6Α - S/FTP (LSZH)
                Γκρί
                Κίτρινο
                Κόκκινο
                Λευκό
                Μαύρο
                Μπλέ
                Μωβ
                Πράσινο
            Κατηγορία 6Α - S/FTP (LSZH) - Περίβλημα κοννέκτορα: 1x270° - 1x180°
                Γκρί
                Κίτρινο
                Κόκκινο
                Λευκό
                Μαύρο
                Μπλέ
                Πράσινο
            Κατηγορία 6Α - S/FTP (LSZH) - Περίβλημα κοννέκτορα: 1x90° - 1x180°
                Γκρί
                Κίτρινο
                Κόκκινο
                Λευκό
                Μαύρο
                Μπλέ
                Πράσινο
            Προτερματισμένο θωρακισμένο καλώδιο μέτρησης S/FTP Κατηγορίας 6A (LSZH)
        Χωρίς θωράκιση
            Κατηγορία 5e - U/UTP (PVC)
                Γκρί
                Κίτρινο
                Κόκκινο
                Μαύρο
                Μπλέ
                Πράσινο
            Κατηγορία 6 - U/UTP (PVC)
                Γκρί
                Κόκκινο
                Μπλέ
                Πράσινο
    Συσκευές ελέγχου καλωδίωσης UCT
Προϊόντα στρατιωτικής χρήσης
    Eρμαφρόδιτοι κονέκτορες
        Σειρά OHME (Ηarsh Environmental Connector)
            Koνέκτορες HMA-J
                Koνέκτορας τύπου βύσματος
                Koνέκτορας τύπου διαφράγματος με μεταλλικό δαχτυλίδι
                Koνέκτορας τύπου διαφράγματος με μεταλλικό δαχτυλίδι και cable boot
                Koνέκτορας τύπου διαφράγματος με φλάντζα
                Koνέκτορας τύπου διαφράγματος με φλάντζα και cable boot
            Koνέκτορες HMA-JF
                Koνέκτορας τύπου βύσματος
                Koνέκτορας τύπου διαφράγματος με μεταλλικό δαχτυλίδι
                Koνέκτορας τύπου διαφράγματος με μεταλλικό δαχτυλίδι και cable boot
                Koνέκτορας τύπου διαφράγματος με φλάντζα
                Koνέκτορας τύπου διαφράγματος με φλάντζα και cable boot
            Κονέκτορες HMA-S
                Oπτικός κoνέκτορας τύπου BF (διάφραγμα με φλάντζα)
                    2-4 οπτικά κανάλια
                    6-8 οπτικά κανάλια
                Yβριδικός κoνέκτορας τύπου BNB (διάφραγμα με μεταλλικό δαχτυλίδι και cable boot)
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    2 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/4 ηλεκτρικά κανάλια
                Οπτικός κoνέκτορας τύπου BFB (διάφραγμα με φλάντζα και cable boot)
                    2-4 οπτικά κανάλια
                    6-8 οπτικά κανάλια
                Οπτικός κoνέκτορας τύπου BN (διάφραγμα με μεταλλικό δαχτυλίδι)
                    2-4 οπτικά κανάλια
                    6-8 οπτικά κανάλια
                Οπτικός κoνέκτορας τύπου BNB (διάφραγμα με μεταλλικό δαχτυλίδι και cable boot)
                    2-4 οπτικά κανάλια
                    6-8 οπτικά κανάλια
                Οπτικός κoνέκτορας τύπου βύσματος
                    2-4 οπτικά κανάλια
                    6-8 οπτικά κανάλια
                Υβριδικός κoνέκτορας τύπου BF (διάφραγμα με φλάντζα)
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    2 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/4 ηλεκτρικά κανάλια
                Υβριδικός κoνέκτορας τύπου BFB (διάφραγμα με φλάντζα και cable boot)
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    2 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/4 ηλεκτρικά κανάλια
                Υβριδικός κoνέκτορας τύπου BN (διάφραγμα με μεταλλικό δαχτυλίδι)
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    2 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/4 ηλεκτρικά κανάλια
                Υβριδικός κoνέκτορας τύπου βύσματος
                    2 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια
                    2 οπτικά κανάλια/2 ηλεκτρικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/2 κανάλια τροφοδοσίας
                    4 οπτικά κανάλια/4 ηλεκτρικά κανάλια
    MCS-0X Mini cable splice
    OFT-920 συσκευή ελέγχου οπτικών δικτύων
        Multimode ίνες
        Singlemode ίνες
    Οπτικό καλώδια και προτερματισμένα οπτικά καλώδια
        Οπτικό καλώδιο LD
            Με 2 ίνες
            Με 4 ίνες
            Με 6 ίνες
        Προτερματισμένο οπτικό καλώδιο με κονέκτορες ΗΜΑ
            Kαλώδιο τερματισμένο με κονέκτορες ΗΜΑ-J τύπου βύσματος
                Καλώδιο duplex 2.8 x 5.5 mm
                Καλώδιο LD 2 ινών
                Καλώδιο LD 4 ινών
                Οπτικό καλώδιο Ø 2.8 mm
            Kαλώδιο τερματισμένο με κονέκτορες ΗΜΑ-J τύπου διαφράγματος με μεταλλικό δαχτυλίδι
                Καλώδιο duplex 2.8 x 5.5 mm
                Καλώδιο LD 2 ινών
                Καλώδιο LD 4 ινών
                Οπτικό καλώδιο Ø 2.8 mm
            Kαλώδιο τερματισμένο με κονέκτορες ΗΜΑ-J τύπου διαφράγματος με φλάντζα
                Καλώδιο duplex 2.8 x 5.5 mm
                Καλώδιο LD 2 ινών
                Καλώδιο LD 4 ινών
                Οπτικό καλώδιο Ø 2.8 mm
            Kαλώδιο τερματισμένο με κονέκτορες ΗΜΑ-S τύπου βύσματος
                Καλώδιο duplex 2.8 x 5.5 mm
                Καλώδιο LD 2 ινών
                Καλώδιο LD 4 ινών
                Καλώδιο LD 6 ινών
                Οπτικό καλώδιο Ø 2.8 mm
            Kαλώδιο τερματισμένο με κονέκτορες ΗΜΑ-S τύπου διαφράγματος με μεταλλικό δαχτυλίδι
                Καλώδιο duplex 2.8 x 5.5 mm
                Καλώδιο LD 2 ινών
                Καλώδιο LD 4 ινών
                Καλώδιο LD 6 ινών
                Οπτικό καλώδιο Ø 2.8 mm
            Kαλώδιο τερματισμένο με κονέκτορες ΗΜΑ-S τύπου διαφράγματος με φλάντζα
                Καλώδιο duplex 2.8 x 5.5 mm
                Καλώδιο LD 2 ινών
                Καλώδιο LD 4 ινών
                Καλώδιο LD 6 ινών
                Οπτικό καλώδιο Ø 2.8 mm
    Στροφεία καλωδίων
    Συσκευές στρατιωτικού και βιομηχανικού δικτύου δεδομένων
        LMC-N μετατροπέας πολυμέσων
        Switch LMSW-08 ανθεκτικής κατασκευής
            Mη διαχειριζόμενο
                LMSW-08U, θύρες: 1FO - 6UTP
                LMSW-08U, θύρες: 1FO - 6UTP - 2FXS
                LMSW-08U, θύρες: 2FO - 6UTP - 2FXS
            Διαχειριζόμενο
                LMSW-08M, θύρες: 1FO - 6UTP
                LMSW-08M, θύρες: 1FO - 6UTP - 2FXS
                LMSW-08Μ, θύρες: 2FO - 6UTP - 2FXS
        Switch LMSW-10 ανθεκτικής κατασκευής
            LMSW-10, θύρες: 2FO - 4UTP
            LMSW-10, θύρες: 2FO - 4UTP - 1FXS
            LMSW-10, θύρες: 2FO - 8UTP
            LMSW-10, θύρες: 2FO - 8UTP - 2FXS
        Μετατροπείς μέσων LMC
            Τύπος ίνας: Multimode
            Τύπος ίνας: Singlemode 1310nm
            Τύπος ίνας: Singlemode 1550nm
            Τύπος ίνας: WDM(Wavelength division multiplexing) 1310 TX
            Τύπος ίνας: WDM(Wavelength division multiplexing) 1550 TX
Συστήματα ερμαρίων & μεταλλικών κατασκευών
    Aξεσουάρ καμπινών
        Aξεσουάρ 10"
        Aξεσουάρ για ανύψωση καμπινών
        Βάσεις καμπινών
        Βάσεις με ανεμιστήρες
            Βάσεις με ανεμιστήρες και διακόπτη οn/off
            Βάσεις με ανεμιστήρες και θερμοστάτη
            Βάσεις με ανεμιστήρες και ψηφιακό θερμοστάτη
        Βίδες
        Εξαρτήματα ένωσης καμπινών
        Κενά πάνελ
        Κίτ σταθεροποίησης καμπινών
        Κολώνες τοποθέτησης 19" για καμπίνες τύπου Universal line, Proline, Server
            Για καμπίνες Proline
            Για καμπίνες Server
            Για καμπίνες Universal line
        Πάνελ διανομής
            Πάνελ διανομής ενέργειας
            Πάνελ διανομής τηλεφωνικών καλωδίων
        Πάνελ διαχείρισης καλωδίων
            Κάθετα πάνελ
                Κάθετα πάνελ διαχείρισης καλωδίων για ερμάρια τύπου Relayrack και systemrack
                Κάθετα πάνελ διαχείρισης καλωδίων για καμπίνες τύπου 800x1000 ServerMAX
                Κάθετα πάνελ διαχείρισης καλωδίων για καμπίνες τύπου 800x800 και 800x1000 Universal line jumbo
            Οριζόντια πάνελ
        Πολύπριζα (PDU)
        Ράφια
            Σταθερά ράφια
            Συρταρωτά ράφια
        Συρτάρια
        Συστήματα φωτισμού
        Σχάρες καλωδίων
    Eπιδαπέδιες καμπίνες για συστήματα ήχου και εικόνας AVS
    OPENSIS - Έπιπλα H/Y & σταθμών εργασίας
        Eπιφάνειες εργασίας
        Διαχείριση καλωδίων
        Θέσεις πληκτρολογίων
        Ντουλάπια - αποθηκευτικοι χώροι, με κλειδαριά
        Όρθια πλαίσια
        Πίσω πάνελ και στηρίγματα
        Πλαϊνά πάνελ
        Ράφια
        Συρόμενα ράφια
        Τμήματα για γωνίες
    Βάσεις & θήκες υπολογιστών
    Επιδαπέδιες kαμπίνες τύπου Universal line
        Διαστάσεων 600x1000
        Διαστάσεων 600x400
        Διαστάσεων 600x600
        Διαστάσεων 600x800
        Διαστάσεων 800x1000
        Διαστάσεων 800x800
    Επιδαπέδιες καμπίνες τύπου ECOline
        Διαστάσεων 600x1000
        Διαστάσεων 600x600
        Διαστάσεων 600x800
    Επιδαπέδιες καμπίνες τύπου EUROline
        600x600
        600x800
        800x800
    Επιδαπέδιες καμπίνες τύπου ServerMAX
        Διαστάσεων 600x1000
        Διαστάσεων 800x1000
    Επίτοιχες καμπίνες τύπου Proline
        Διαστάσεων 600x(160+450), δύο τμημάτων
        Διαστάσεων 600x450
        Διαστάσεων 600x560
    ΙP55 βιομηχανικού τύπου καμπίνες
        Eπιδαπέδιες
            Βάθους 600 mm, με γυάλινη πόρτα
            Βάθους 600 mm, με μεταλλική πόρτα
            Βάθους 800 mm, με γυάλινη πόρτα
            Βάθους 800 mm, με μεταλλική πόρτα
        Επίτοιχες
    Ικριώματα τύπου Relay rack
        Double frame
            Βάθους 1000mm
            Βάθους 800mm
        Single frame
            Βάθους 600mm
        SYSTEM rack
    Πολύ μικρές επίτοιχες καμπίνες τύπου SOHOline και SOHO slimline
        Επίτοιχες καμπίνες SOHOline
        Επίτοιχες καμπίνες SOHOslimline

Είσοδος - Εγγραφή


Username:
Password:
ΕΓΓΡΑΦΗ    
 

Καλάθι αγορών


Έχετε:    
 

Κατηγορίες προϊόντων


Συστήματα ερμαρίων & μεταλλικών κατασκευών
Προϊόντα καλωδίωσης χαλκού
Προϊόντα δικτύου οπτικών ινών
Προϊόντα Βιομηχανικού Τύπου
Λύσεις FTTH (Fiber To The Home)
Λύσεις Κέντρων δεδομένων
Προϊόντα στρατιωτικής χρήσης
 

Αναζήτηση προϊόντων


Εισάγετε το προϊόν που αναζητάτε:
 

Δημοφιλή προϊόντα


Bύσμα MFP8 T568 B Cat.6A
Τιμή: 0,00
+ ΦΠΑ 23%
= 0,00 €
Προτερματισμένο καλώδιο 1.5m Κατηγορίας 6A S/FTP (LSZH), γκρί
Τιμή: 0,00
+ ΦΠΑ 23%
= 0,00 €
Σετ βίδες και περικόχλια (1 σετ=20τμχ)
Τιμή: 0,00
+ ΦΠΑ 23%
= 0,00 €
 

Εγγραφή στο newsletter


Εισάγετε το email σας:
Σημείωση: Μπορείτε να ξεγραφτείτε όποτε επιθυμείτε.
Όροι Χρήσης
Επικοινωνία