Αρχική σελίδα   |   H Εταιρία  
 
Ελληνικά   English  
 
Οπτικές ίνες, Οπτικά δίκτυα, Δίκτυα οπτικών ινών

Προϊόντα

Περιήγηση σε όλα τα προϊόντα εύκολα & γρήγορα

Συστήματα ερμαρίων & μεταλλικών κατασκευών
Προϊόντα καλωδίωσης χαλκού
Προϊόντα δικτύου οπτικών ινών
Πάνελ διανομής οπτικών ινών
καλωδιοουρές οπτικών ινών
Προτερματισμένα καλώδια οπτικών ινών
Μετατροπείς πολυμέσων με τροφοδοσία
Εργαλεία τερματισμού και αξεσουάρ
Eπίτοιχα κουτιά και κουτιά συγκόλλησης για οπτικές ίνες
Πρίζες για οπτικές ίνες
Σύνδεσμοι οπτικών καλωδίων
Oπτικοί πομποδέκτες (transceivers)
Συσκευές ελέγχου οπτικών δικτύων
Προϊόντα Βιομηχανικού Τύπου
Λύσεις FTTH (Fiber To The Home)
Λύσεις Κέντρων δεδομένων
Προϊόντα στρατιωτικής χρήσης

Προϊόντα δικτύου οπτικών ινών

Πάνελ διανομής οπτικών ινών
καλωδιοουρές οπτικών ινών
Προτερματισμένα καλώδια οπτικών ινών
Μετατροπείς πολυμέσων με τροφοδοσία
Εργαλεία τερματισμού και αξεσουάρ
Eπίτοιχα κουτιά και κουτιά συγκόλλησης για οπτικές ίνες
Πρίζες για οπτικές ίνες
Σύνδεσμοι οπτικών καλωδίων
Oπτικοί πομποδέκτες (transceivers)
Συσκευές ελέγχου οπτικών δικτύων
 

Δίκτυα οπτικών ινών

Τα οπτικά δίκτυα είναι δίκτυα τα οποία αποτελούνται από οπτικά στοιχεία όπως καλώδια, κοννέκτορες, πάνελ διανομής οπτικές πηγές φωτοανιχνευτές κ.α.
δίκτυα οπτικών ινών
Ο πομπός μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε οπτικό σήμα, το οποίο είναι κατάλληλο για εκπομπή σε οπτικές ίνες. Έχει χαμηλή κατανάλωση ισχύος και υψηλής απόδοσης οπτοηλεκτρονική μετατροπή. Το εύρος ζώνης διαμόρφωσης κυμαίνεται από 200ΜΗz (για πηγή LED), μέχρι 10GHz (για πηγή SLD). Η οπτική πηγή μπορεί να είναι είτε LED (Light Emitting Diode) είτε SLD (Semiconductor Laser Diode). Η πηγή LED είναι σύνδεση p-n η οποία εκπέμπει φως με αυθόρμητη εκπομπή συνδιασμού ηλεκτρονίων-οπών. Το εκπεμπόμενο φώς έχει ευρύ φασματικό πλάτος της τάξης των 30-60nm. Μόνο το 1-5% της ισχύς εισόδου μετατρέπεται σε οπτική ισχύ. Οι ημιαγωγοί laser παράγουν φώς με εκπομπή διέγερσης αντί για αυθόρμητη εκπομπή η οποία έχει ώς αποτέλεσμα υψηλότερη ισχύ εξόδου (10mW max).
Οι πηγές SLD προσδίδουν ορισμένη κατευθυντικότητα στην δέσμη laser αυξάνοντας την απόδοση εκπομπής μέχρι 50% σε μονότροπες οπτικές ίνες. Έχουν επίσης στενό φασματικό πλάτος το οποίο επιτρέπει γρηγορότερη ροή δεδομένων και υψηλότερο εύρος ζώνης διαμόρφωσης από 1 εώς 3GHz . Στις περισσότερες εφαρμογές οι πηγές LED έχουν αντικατασταθεί από VCSEL laser τα οποία παρέχουν καλύτερα χαρακτηριστικά μετάδοσης στο ίδιο κόστος.
Η οπτική συγκόλληση είναι ένας μόνιμος σύνδεσμος μεταξύ δυο οπτικών ινών. Η συγκόλληση μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους όπως μεταβολή του μήκους στα οπτικά δίκτυα, αντικατάσταση κατεστραμμένων οπτικών ινών κτλπ. Το κόψιμο και ταίριασμα των δύο ινών είναι πολύ λεπτή διαδικασία λόγω του ότι απαιτεί πολύ καλή ευθυγράμμιση ανάμεσα στους πυρήνες.
Η alfaphonet προσφέρει ειδικά εργαλεία και αξεσουάρ όπως δίσκους λείανσης, υγρά λείανσης και καθαρισμού, εργαλεία απογύμνωσης καλωδίων, μικροσκόπια και άλλα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια τέλεια συγκόλληση χωρίς να προκαλούνται απώλειες στα οπτικά δίκτυα.
οπτικά δίκτυα
Σε μεγάλης απόστασης δίκτυα οπτικών ινών οι απώλειες και η εξασθένιση προκαλούν σταδιακή πτώση της ποιότητας του σήματος. Σε αυτή τη περίπτωση οπτικοί επαναλήπτες και ενισχυτές χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Οι οπτοηλεκτρονικοί επαναλήπτες είναι οπτικοί μετατροπείς οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα οπτικά δίκτυα για να μετατρέψουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό και στην συνέχεια πάλι σε οπτικό . Οι οπτικοί ενισχυτές ενιχύουν απευθείας το οπτικό σήμα με την χρήση κυρίως erbium doped ενισχυτών.
οπτικές ίνες
Στον doped erbium ενισχυτή, το σήμα εισόδου ενισχύεται από ένα κατάλληλου μήκους κύματος laser το οποίο επιτυγχάνει κέρδος στην περιοχή από 1510 εώς 1600nm και ανάμεσα στα 1530 και 1565nm επιτρέποντας πολυπλεξία DWDM.
Στον δέκτη, το οπτικό σήμα μετατρέπεται σε ηλεκτρικό με την χρήση φωτοανιχνευτή, ενός ενισχυτή και αποκατάστασης σήματος. Το οπτικό σήμα στον φωτοανιχνευτή μετατρέπεται, με το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, σε ρεύμα το οποίο ενισχύεται και τελικά τα δεδομένα ανακτώνται από τον χρήστη.
Οπτικά προτερματισμένα καλώδια και κοννέκτορες για οπτικά δίκτυα
Σε αντίθεση με τα δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους, τα δίκτυα οπτικών ινών αποτελούνται από οπτικα προτερματισμένα καλώδια. Τα καλώδια αυτά είναι παρόμοια με τους κυκλικούς κυματοδηγούς όπου το ΗΜ κύμα (φώς) περιορίζεται στο εσωτερικό τους και διαδίδεται μέσω διαδοχικών ανακλάσεων στην εσωτερική του επιφάνεια. Τα οπτικά καλώδια συνήθως αποτελούνται από την κύρια επίστρωση (buffer), την δευτερεύουσα επίστρωση (cladding) και τον πυρήνα όπου διαδίδεται το σήμα.
οπτικά καλώδια
Ο πυρήνας αποτελείται από γυαλί ή πλαστικό και έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης από την δευτερεύουσα επίστρωση. Η διάδοση του σήματος στο εσωτερικό του πυρήνα βασίζεται στον νόμο του Snell: Φc = arcsin(n2/n1) όπου n2 και n1 είναι οι δείκτες διάθλασης της δευτερεύουσας επίστρωσης και του πυρήνα αντίστοιχα. Οποιαδήποτε φωτεινή δέσμη προσπίπτει στην επιφάνεια του πυρήνα με γωνία μεγαλύτερη από την Φc ή κρίσιμη γωνία, ανακλάται πλήρως πίσω στο γυαλί. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ολική εσωτερική ανάκλαση.
Είδη οπτικών καλωδίων
Τα ΗΜ κύματα, όπως το φως, αποτελούνται από δυο πεδία, ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό τα οποία διαδίδονται κάθετα μεταξύ τους. Στους κυματοδηγούς και τα οπτικά καλώδια τα ΗΜ κύματα διαδίδονται με διάφορους τρόπους. Ο όρος “τρόπος μετάδοσης” περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το οπτικό σήμα μεταδίδεται και χαρακτηρίζει το οπτικό καλώδιο. Ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσης των ΗΜ κυμάτων, οι οπτικές ίνες χωρίζονται σε πολύτροπες (multimode) και μονότροπες (singlemode).
πολύτροπες οπτικές ίνες
Οι πολύτροπες οπτικές ίνες έχουν μεγάλη διάμετρο πυρήνα (της τάξης των 50-62,5μm) και έτσι το φως διαδίδεται μέσω διαδοχικών ανακλάσεων. Το σήμα είναι πιο επιρρεπές στον θόρυβο και στις απώλειες και δεν μπορεί να φτάσει σε μεγάλες αποστάσεις. Λόγω της μεγάλης διαμέτρου του πυρήνα δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια από την πηγή laser κάτι που μειώνει το κόστος χρησιμοποίησής τους. Οι πολύτροπες οπτικές ίνες είναι κατάλληλες για δίκτυα μικρών αποστάσεων και μικρού κόστους.
Οι μονότροπες οπτικές ίνες έχουν μικρή διάμετρο πυρήνα (της τάξης των 9μm) κάτι που αναγκάζει το φως να διαδοθεί απευθείας με την μορφή μιας δέσμης. Η ζεύξη του φωτός μέσα από την μονότροπη οπτική ίνα απαιτεί πηγή laser ακριβείας με πολύ μικρές απώλειες κάτι που καθιστά τις μονότροπες ίνες ακριβότερες σε σχέση με τις πολύτροπες. Το πλεονέκτημά τους έναντι των πολύτροπων έιναι ότι το σήμα επηρεάζεται λιγότερο από θόρυβο και άλλους παράγοντες και μπορεί να ταξιδέψει γρηγορότερα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
μονότροπες οπτικές ίνες
Ο τύπος του οπτικού καλωδίου αντιπροσωπεύεται από 2 γράμματα και ένα νούμερο: OM1, OM2, OM3, OS1, OS2. Το ΟΜ είναι για τις πολύτροπες ίνες ενώ το ΟS για τις μονότροπες ενώ τα νούμερα αναφέρονται στο εύρος ζώνης του σήματος εισόδου. Για την πλήρη περιγραφή της οπτικής ίνας χρειάζεται και η διάμετρος του καλωδίου η οποία είναι της μορφής ΧΧ/125 πχ το ΟΜ1 50/125 περιγράφει πολύτροπη οπτική ίνα διαμέτρου πυρήνα 50μm και δευτερεύουσας επίστρωσης 125μm.
Όπως τα καλώδια χαλκού, έτσι και τα οπτικά καλώδια στα δίκτυα οπτικών ινών τερματίζουν σε κοννέκτορες ή αντάπτορες. Οι περισσότερο γνωστοί και χρησιμοποιούμενοι τύποι οπτικών κοννεκτόρων είναι οι ST, SC και LC κοννέκτορες και οι αντίστοιχοι αντάπτορες.
κοννέκτορες οπτικών ινών
Εκτός από τα τυπικά οπτικά καλώδια υπάρχει ένας άλλος τύπος καλωδίων που ονομάζονται καλωδιοουρές (pigtails).Οι καλωδιοουρές έχουν ίδια δομή με τα υπόλοιπα καλώδια. Η μόνη διαφορά τους είναι ότι δεν έχουν κύρια επίστρωση (buffer). Τα οπτικά πάνελ διανομής και τα κουτιά συγκόλλησης είναι ιδανική λύση για την αποθήκευση και προστασία των καλωδιοουρών από περιβαλοντικές συνθήκες και ρυπαντικούς παράγοντες.
καλωδιοουρές

Είσοδος - Εγγραφή


Username:
Password:
ΕΓΓΡΑΦΗ    
 

Καλάθι αγορών


Έχετε:    
 

Κατηγορίες προϊόντων


Συστήματα ερμαρίων & μεταλλικών κατασκευών
Προϊόντα καλωδίωσης χαλκού
Προϊόντα δικτύου οπτικών ινών
Προϊόντα Βιομηχανικού Τύπου
Λύσεις FTTH (Fiber To The Home)
Λύσεις Κέντρων δεδομένων
Προϊόντα στρατιωτικής χρήσης
 

Αναζήτηση προϊόντων


Εισάγετε το προϊόν που αναζητάτε:
 

Δημοφιλή προϊόντα


Bύσμα MFP8 T568 B Cat.6A
Τιμή: 0,00
+ ΦΠΑ 23%
= 0,00 €
Προτερματισμένο καλώδιο 1.5m Κατηγορίας 6A S/FTP (LSZH), γκρί
Τιμή: 0,00
+ ΦΠΑ 23%
= 0,00 €
Σετ βίδες και περικόχλια (1 σετ=20τμχ)
Τιμή: 0,00
+ ΦΠΑ 23%
= 0,00 €
 

Εγγραφή στο newsletter


Εισάγετε το email σας:
Σημείωση: Μπορείτε να ξεγραφτείτε όποτε επιθυμείτε.
Όροι Χρήσης
Επικοινωνία